Yritys

Vuonna 2010 perustettu Heapson Oy toimii pääosin Sotkamossa Terrafamen kaivoksella. Talvivaarassa 2008 alkaneen kaivostoiminnan myötä syntyi tarve mittavien PE- putkistolinjojen asentamiselle ja bioliuotukseen liittyvien asennus- ja huoltotöiden suorittamiselle. Heapson Oy toimi entisen kaivosyhtiön alihankkijana aina sen perustamisesta saakka, ja jatkaa nyt toimintaansa nykyisen toimijan Terrafamen kumppanina.

Muoviputkistojen hitsaus- ja asennustyöt ovat edelleen yrityksemme erityisosaamista, mutta vuosien saatossa palveluiden kirjo on laajentunut useisiin kaivoksilla tarvittaviin työtehtäviin mm. vesienhallinnan saralla. Heapson Oy työllistää tällä hetkellä 80-100 henkilöä, joista moni osaaja on ollut mukana jo alusta saakka. Vaativissa olosuhteissa työtä suoritetaan asiakaslähtöisesti, hyvällä asenteella, joustavasti ja turvallisesti. Ammattitaitoinen, osaava ja ahkera henkilöstö on toimintamme vahva perusta.

Keväällä 2020 tehdyn yritysjärjestelyn myötä toimintaa jatkaa uudet omistajat. Heapson Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluu sisaryhtiö Geosynt Oy, joka on myös toiminut pitkään kumppanina Terrafamen kaivoksella. Yhdessä yritykset työllistävät n. 150 henkilöä. Yritysten toiminnan painopiste tulee jatkossakin olemaan Terrafamen kaivoksella, mutta yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan nykyistä laajempia palvelukokonaisuuksia teollisuus-, kaivos-, ympäristö- sekä infra-alan yrityksille.

Tavoitteenamme on olla asiakkaallemme vahva kumppani, jonka toiminta auttaa asiakasta menestymään - näin meilläkin on mahdollisuus menestyä.